Posted on Leave a comment

The Prospect of Ageing

Time heals,
time mends,
time lets you
comprehend…

That grey hair
wasn’t there
yesterday!

Don’t fight
with nature,
you are it;
ever sure –

Indestructible,
unbreakable –
intertwined with nature
you will endure…

But that wrinkle –
too early…
Isn’t fair!

But YOU, you can relax;
you are not me,
so I am free
to tell you all is well –

I say to you;
embrace the cycles
nature binds us to –

And just ignore me
quietly
dyeing my hair
over here –

Posted on Leave a comment

Just a Drop of Water

I am nothing unique, really –
I am a drop of water
in the river of society,
unsatisfied,
unfulfilled,
like any other.

We’re headed somewhere collectively
but that is not a place I wish to see –
the fear is always there;
being hidden in the stream of history,
drowned among the others and forgot
like so many – most –
who lived and shaped our lives today
but still, whose thoughts and names were lost.

I am nothing unique, really –
just another drop of water
that evaporates eventually,
meaningful,
unsuccessful,
like any other.

Posted on Leave a comment

I Am the Poet of Transience

I am the poet of transience.
I am a voice that shouts unheard into a wall of noise.
I am a light that flares up, indistinguishable in the face of the sun.
I am a leaf that unfolds only to wither.

But then, aren’t we all?

I am the voice of distilled thought and feeling.
I am an experiment of Nature –
I am a being attempting to be more than I am.
I am a longing, aimed at unattainable truth and certainty.

All in all, I am human.

Posted on Leave a comment

How I Long To Believe –

How I long to believe in something –
how the world lets me down each time I try –
everything I believe in
seems destined to wither and die –

My heart remains full of visions
as my mind stays full of songs –
but the words die on my lips
when I ponder the past gone wrong.

I admire the certainty heard
in the voices of other people –
so sure of themselves they drown out
my voice; so frail and feeble –

How I long to believe in something –
but life has taught me – and harshly:
no truth stays truthful for long;
there is no such thing as certainty

So I maintain my silent vigil
over dreams buried and gone
and scoff at the people around me
who thinks they are right and I’m wrong

How I wish that I never believed –
that I never allowed hope to stain
my mind with its reveries…
How I wish it hadn’t all been in vain.

Posted on Leave a comment

There’s a Tree Left Behind in the Rubble Piles

There’s a tree left behind
in the rubble piles –
its branches wind upwards
among the bricks and tiles.

I remember it clearly
from childhood days
where it stood so proudly
during breaks

right in the centre
of the playground –
brooding quietly,
steady and strong

and now it still stands
when all else is gone.
Humans come and go
but Nature carries on.

Posted on Leave a comment

One Could Write of the Future

One could write of the future.
It’s just so hard.
Because you then accept in advance
that everything you write
has a built-in expiration date.
Since the date of your choice one day
will no longer be in the future.

One could also write of the past.
That’s even harder.
How much hasn’t been forgotten or altered
and how much isn’t altered
further
with every weighted word
written or spoken of times we haven’t lived through
and therefore don’t understand.

One could also write of the present.
But what is the present?
Isn’t it past already
once the reader picks up your book?
And how much do we actually notice
while it happens
rather than through
later reflections?

One could also just stop caring
about time.
Just write the time off.
Literally.
It passes anyway
no matter what.

Posted on Leave a comment

The Stone Circle In Progress

The stone circle in progress
hums quietly to you
as hills through the mist
drift back into view.

The faces on the stones
observe you quietly
as you bravely traverse
this piece of history.

The peat bog winks you closer
with blinking, dim blue light;
the vapour trails that linger
will not be swept aside.

The peaceful hills at rest
protect our ancestors –
guarding the few remains
that’s all they left for us.

Look not to these round hills
for peace or solace – ever –
look, touch, observe – then pass –
but they remain forever.

The hill where nothing lives
broods over its past
by the beach without waves;
silence at last.

Posted on Leave a comment

The Apparitions Came For Me Again

The apparitions came for me again,
the ghastly, ghostly figures
came at dawn –
why now,
I do not have the time to think,
reflect,
certainly not to mourn
a time that passed
and by and large
before I myself was born.

But on the remnant wisps of dream
they flutter by
and powerless to wake I’m forced to see
time slipping backwards,
ruins rebuilding themselves
while people shrink and disappear
and others wake from sleep.

Eventually the clock resumes its ticking –
the one that stopped –
not that it even matters,
as life itself is unwearied
by the ticking of a clock
and our thoughts of passing –
we are just like the weather,
shifting, changing,
here and there
we come and pass;
what matters is the climate
and that
(sadly for us)
takes longer to assess –

Posted on Leave a comment

Poetry Is Contrary To Nature

Poetry is contrary to nature
in the sense that it is meant
(or at least by its poet dreamt)
to stand apart and last
when all else follows its natural cause
and ends up becoming the past.

But what is the point
of a poem that were to endure
when its context, its world,
its poet and attending words
have disappeared
and nobody understands it for sure?

What value is there really
in a text stuck in limbo
unless the future be convinced
that it contains some rare,
antiquated truth
that may be lost tomorrow?

Perhaps it’s simply better
after all
to be forgotten
rather than allow
the misinterpretation
that is sure to befall.

Posted on Leave a comment

On the Fjord

Early morning on the fjord. The fishing boat cutting slowly and surely through the still water. Only the humming of the engine to be heard. The mist trailing on the surface, swirling around the boat on both sides, making it difficult to see the buoys and the flags. Difficult finding the nets. But they have to be found or the fish will die for lack of food.
The sun not yet warming. The cold of the night still lingering. The moon’s sickle still visible above the horizon too, but hard to see through the mist. The splashing of the water.

Continue reading On the Fjord

Posted on Leave a comment

Når jeg lukker øjnene

Når jeg lukker øjnene ser jeg
bølgerne rejse sig;
sivende der sukkende bøjer sig;
det flakkende lys fra mit
hjemlands vægelsindede sol –
nej, lyset fra fakler
båret gennem byen –
byen er skrumpet;
en opløst sukkerknald –
husene står uvirkeligt skæve
og små
med tomme, måbende ruder –
biler suser forbi langt borte
fra den døsige stilhed her;

et ur omkranset af vildvin
med en viser der evigt viser
12:19;
mosset har indtaget gulvet,
en fugl suser kvidrende
ud ad en smadret rude;
dernæst
stilhed.

Hele mit liv
var larm –
summen af menneskestemmer,
summen af liv;
baggrundsstøj –
livets enerverende underlægningsmusik,
men når jeg lukker øjnene ser jeg
stilhedens rige
der er fremtiden;
min ensomme fakkel
kaster enorme skygger
på nutidens afskallede eftermæle –
der er vand på gulvet,
en fisk strejfer min ankel
i et kort glimt af sølv
i faklens lunefulde skær –
hvis jeg åbner øjnene
kan jeg sammenligne med nutiden,
men også høre den summen
fra det store menneske-bo
jeg er midt i –
hellere holde dem lukkede
for så ser jeg
at der ikke er nogen grund til snak
siden al snak skal forstumme
og stilheden råde
med undtagelse
af de dovne dråber der falder fra spær,
vinden der bøjer sivene;
jordens åndedræt –
jeg ser jordens døsige eksistens
der ikke behøver os,
der når som helst kan sparke os af sig
hvis vi forstyrrer dens grublen –
når jeg lukker øjnene
går uret i stå
i den fremtid hvor ingen levende væsner
behøver “tid”,
behøver sprog –
den fremtid
der slutter en dag
kl. 12:19 –
hver gang jeg lukker øjnene
er den allerede
sluttet…

Faklen syder da den rammer vandet;
mørke.

Posted on Leave a comment

Foranderlige fjord

Jeg står i vand til over hovedet –
men det er der ikke længere
(vandet) –
omkring mig breder sig en flade
af grønt, bølgende
græs –
der er ingen kontrast
til det bølgende vand –
kun diget adskiller –
jeg står på dette kunstige højdedrag,
landets højeste punkt,
og ser den bølgende grønne
og ser den bølgende blå
flade –
én til hvert øje…
Hvis jeg stiger ned kan jeg stå
hvor fjorden var –
stå i vand til over hovedet,
i vand som ikke længere
er vand –
det vand der VAR;
det fordrevne vand –
men kniber man øjnene sammen
ser græsset ud som bølger.

Øen er et skib
der hugger i bølgerne –
bølgerne skyller ind over dækket
nu og da,
nu som før –

Diget frarøvede havet
en stump af landet –
men landet er aldrig holdt op med
at bølge…
Horisonten er lige langt borte
til begge sider –
lige flad
og fjern –
kun solen flytter sig,
men der er intet til at kaste skygger.

Lavland,
Havland,
midlertidigt land
der vugger
sig selv
i søvn.

Posted on Leave a comment

Vinden der blæser

En magnetisk kraft skubber mig væk –
jeg rækker frem men jeg kan aldrig nå –
en vind blæser mig bagud;
det er den
som alle mennesker holdes nede ad –
småting, jordting, tidsbegrænsning,
med værdi de ikke har –

Hvad nytter det at svømme mod strømmen?
Det tapper dig for kraft
og bringer dig
ingen vegne?

Men polerne vender af sig selv
før eller siden.

Posted on Leave a comment

Lace

SPRING:
The buds that unfold and grow,
the dew that resumes at night,
droplets in beams of light,
dispersing remnants of snow.

SUMMER:
The skin on the back of your hand,
the sunshine through the trees,
the veins that pattern leaves,
footprints in the sand.

AUTUMN:
The wrinkes around your eye,
the dispersing remnants of mist,
the creepers that turn and twist,
cotton wool in the sky.

WINTER:
The dust in a beam of light,
the hoar frost on the leaves,
icicles hanging from trees,
your breath in a winter night.

Posted on Leave a comment

My Antiquities

The things I valued
not so long ago –
the things for which I lived
and the ones I left untold
are all now piled together
into one close-packed rhyme
for all now share in fate:
They’ve fallen out of time.

Those things I used to care for,
and those I used to hate,
are all now out of store;
oblivion their fate.

The school I used to go to
has left the Earth and passed.
The town that I grew up in
is breathing at its last.
The people I once knew
have disappeared from view
and it’s no consolation
to think of all the new.

The things I once believed in
is history today.
The earliest of my paintings
is buried under rubble;
nothing is to stay.

But who cares for my words
and who cares for the truth?
The world we live in now
cares only for success and youth.
To say that nothing lasts,
to say that all’s in vain
is not to be expected
to strike a common strain.

And that is why in silence
within my withering heart
I ponder my antiquities
alone and in the dark.

What others will forget
for me alone remains.
What others want achieve
for me is what’s been had
and cannot be again.

Posted on Leave a comment

Ode to My Elementary School

A pile of rubble, bricks and timber
scattered on a plain.
Some cluttered lines of trees alone
is what remain.

And weeds are sprouting through the waste
uncaring and unkind.
But then again – how could they care –
does anybody care what’s left behind?

A corner of a mural flecked with dust;
the first I ever painted – gone to waste.
The wall whereon it hang has been knocked down,
the past has been erased.

And not a sound is heard in this new wasteland
where I was taught to write.
It now lives only in the writings
that I dedicate to it.

There are so many memories tied to this place.
Both good and bad – all gone.
All gone and nature’s coming to reclaim –
all must pass on.

Posted on Leave a comment

All There Is Left Now

An open, empty field
covered only by the grass
where something used to be –
well, something had to pass

I stare at the empty space
and cannot fathom this –
all that is left is emptiness

Passing shooting stars
and you’re asked to make a wish
though the thought of that wish
is as short as shooting stars –

I stare at this face
halfway expecting a caress
although all that is left now is emptiness

An open, empty field
where our time was often passed
in a building now torn down –
nothing is meant to last

Posted on Leave a comment

Love, What Are You?

Achievements – what are they?
They’ll vanish when I’m gone,
and though my heart is young
my soul is ancient-old.

I’ve known sorrow, known pleasure,
and love is all I have to show,
a love impeding every chance to grow
and yet I seem to wish it so.

Love, what are you?
The dying breath of longing and desire
when you cause all that I admire
to fade into reality.

Posted on Leave a comment

Ghost From My Childhood

Memories I’d forgotten
surge forward
to beleaguer my brain
when I see your face again

Forever ago we lay in the grass
in my parents yard after class
looking up into the branches
of the old beech tree,
wondering how to achieve
reaching its top
and what we would see
if we managed getting up

It makes me feel
so old today to see
your face in front of me;
this mirror image I can’t deny
you’ve grown – and so have I

Posted on Leave a comment

Change and Perpetuality

I stand at the shore where the sea once was
and I know not that that’s how it is.
I’ve looked at the oaks my entire life;
they were here before me and they will remain.
I stand at the shore where the sea is now
and I know not that it’s ever changed.
..

A second of sunlight that warms my face;
a moment prolonged by memory.
An endless amount of sorrow and tears
and yet that second is longer to me.
..

I walked in the forest, I tasted the dew,
I looked in the air where the sun used to shine.
I walked to the creek and I waited for you
but no one was there except willows and vine.
I stretched out a hand to pick flowers anew
but time made them wither and waste in my hand.
I walked home alone like we all seem to do;
my life’s years diminish like grains of sand.

Posted on Leave a comment

The Wait

I waited for the snowfall
but finally when it came
the snowflakes melted in the air
before they reached the ground
and all remained the same.

I waited for the sunshine
but when I finally caught a beam
it had no strength against the chill
so seeing how it came and went
might just as well have been a dream.

I look ahead, now void of hope
and wonder: What might stay
if anything at all.
Why bother grasping anything:
It comes and goes away.

Posted on Leave a comment

The Wasteland Where the Slaughterhouse Was

Overgrown with weeds, squeezed into place
between apartment blocks –
irregular in shape, a vast expanse of
emptiness and plants –
a little jungle in the middle of the city,
framed by makeshift fences
meant to keep intruders out (the reason’s not extant
since there is nothing there to be intruded on) –
unseen, kept hidden in the shadow of three high-rises
(as if they were put up on purpose
just to keep it secret –
to shield it from potential eyes of tourists
at the station),
untouched except by garbage thrown across the fence,
forgotten and dismissed from life;
a wasteland is the fate
that’s due to real estate left bare
for 15 years without a buyer –
the widow of the slaughterhouse
awaits her second spring
(but that it should occur now seems a doubtful thing)

Posted on Leave a comment

Fjord Fisherman at Dawn

Wave after wave, come carry me away
from home on shore before the break of day
my nets to set, my duties to attend,
(revisiting the ones who earlier went
whose ghosts now hover in the mist at dawn
above the waves who stole and hide their form;
I breathe mist in, I breathe it out again
in silent conversation with you now again)

Fish scales that glitter on the deck below my feet,
a pace away the sea awaits me – cold and deep –
how many of you fishermen before my time
have fallen for this childhood love of mine
now resting on the bottom of its shrine?
I hear your voices on the morning breeze,
in splashings when the boats the surface tease;
I sense your presence, you who are long gone,
but it’s not yet the day for me; I’m heading home

Posted on Leave a comment

Fragile Dawn

Fragile Dawn – I barely see you
as you shimmer through an eyelid
halfway gone before you’re here,
halfway gone while you are here –
You bring promises with you
that, forgotten, fade with you
in the bittersweet gradient
of morning sky and clouds –
A barely registered pulse
of colour and of sounds
that goes unnoticed by and large
and passes at a glance.

A single bike whirrs by beneath my window
with the buzzing of a fly.
A factory chimney across the bay
spews rosy haze.
The sound of rustling leaves,
suddenly turned up high,
reaches me as you set the world ablaze.

Your beauty lies in this
ability you have perfected;
to make things beautiful
that normally
go undetected.

Posted on Leave a comment

The Rise and the Fall

Out of the ocean rises it, transparent in its beauty,
cocks head in joyful majesty and marvels at its power,
then bends its neck when nearing land, in curiosity –
consumes itself in foam and then
collapses on the sand;
retracted to the sea by subtle strings it disappears –
and re-appears and disappears; and yet and yet again

Posted on Leave a comment

Autumn

A brown leaf frees itself from a tree
and dances through the autumn air,
rejoices in feeling profusely free
until the wind rests it on my hair

I stand in a park full of autumn shades
watching the leaves and chestnuts fall
as the colourful surroundings fade
I reach out my hand to catch it all

When I was a child, at autumn time
I used to collect the fallen chestnuts,
figures thereof was a great pastime
but today they’re left on the ground to rot

My hands outstretched I greet the breeze
and all it carries and brings to me
down from the tall, soon-naked trees
and out of my fading memory

Posted on Leave a comment

Insel des Einzelgänger 2.

Inner Monologue: What I’d Have Liked to Say if I Could

 

I. Times Pass

Dreamy eyes, lost in the mist
of times, where did you go?
The moon is out, it’s time to dream
but something stopped the flow
of dreams, it dried out long ago.

Will it recover over time
and re-open the submerged gates
to make the waters flow
downstream to unearthly dwellings
where they used to go?

 

II. Pantanal

Pantanal –
so like my physical being,
a place where giant waterlily leaves
rise from the depths
to protect the hidden secrets
of the waters
and if you wish to know the truth
you must look deeper, look beyond
the visible self
and reach the watersource
far far away
in the mountains
where the dreams
can finally
reach into the clouds
and turn to rain
like the tears
of a being long lost
in the mist

 

III. Upstream

Now I float towards
the end of the line
of goals reached or lost
when I abandoned the flow
to swim upstream
looking for answers
to unspoken words,
for words to heal
what silence hurt
long ago
when I was composed
of nothing but mind

 

V. Hunger

I am hungry for this feeling
projected from your hands,
will you quench my thirst
with the waters in your heart –
I am addicted
to the never-ending search
for something indescribable
which I feel
in the vibe
of electricity from your eyes –
you, strange being
with questions fully unfurled
how did you manage to
enter my world?

 

VI. Sanctuary

a place for me
to rejuvenate my energy
when the load is heavy
and the world seems inane –
I find a sanctuary
from all the dreary
hidden underneath your skin
and in your healing hands
when the sands of time
grind to a halt
and all I hear
comes from within your breast;
the sound of a lonely bird
looking for its nest

 

VII. The Hidden

sometimes in dreams
I follow the stream
of your inner river
searching for its source
but I fear maybe it’s hidden
in the clouds
just like your head
where I can never reach
and thus your secrets remain
hidden to me in your
veil of shadows
and starry eyes
and yet I keep searching
for the hidden source
that you will never let me find
eventually blinded by despair
over this restless search
leading nowhere

 

VIII. In the Lee of Dreams

softly resting
in the lee of dreams
where nothing can reach
except for a thought
invisible, wrapped up
in metaphors
of beautiful things
you think you want
but truly on your mind
in the lee of dreams
you can only think
of following the stream
that leads
to a closed heart

 

IX. Dimensions

I want to rest
my hand on your chest
to sink into the dimension
where dreams seem more real
than reality
while darkness swallows
our fragile forms
and we vanish
like dew in the sun,
forgotten in bliss
on the wings of
semi-conscious sleep

 

X. Non-being

wordless
invisible and secret
urges
fill the void
of nothingness
where worlds meet
and the thin screen
of impossible dreams
is ripped apart

there is a sense
of yielding strength
in your non-being
existence

 

XI. Emerge

darkness descends
upon a soul
filled with secrets untold
retracting whenever
disturbed,
swimming to safer waters

unheard
unseen
like a creature from a dream
you emerge
from your darkness
in your search
for the lightness of being
you so greatly miss

 

XII. Blue Screens

the flame
succumbs
to the dewdrops
and a veil of mist
a smokescreen
hiding the mind
will separate
you from me
till our eyes are freed
and we can see again
just long enough
to realize
our disguise
of desires
projected
on blue screens
when the world dreams

 

XIII. Yonder

when did you
see the wonder
in the hidden
yonder
the broken
the infinite borderline
where bells can’t ring
and birds don’t sing
when the rain
falls on the soul
and the secrets
of the boldest mind
will come to light –
a lightning storm
will sweep across the empty room
of eternity –
infinity broken
open
the doors to the unseen
the unknown
in-between realities
shatter like glass
when you lift your voice
in praise
in silence

 

XIV. Ivory

“In the mirror she sees a face;
ivory carved to a perfect shape,
twin pools of swirling water
translucent, bottomless pits of melancholic
wisdom from a time long forgotten

On the heart imprinted a mark
in contrast to the exterior stark,
it clouds her eyes when waves rise
and the ivory sculpture melts
to reveal the broken dam beneath her shell

You, fragile dualistic goddess of melancholy;
stonefaced, hidden in your cloak of irony,
there’s so much hidden in your eyes
pointed down though upwards you strive
in your glittering icicle disguise.”

 

XV. Evasive

Oh, you evaded me
mysterious dream;
you lured me with your silent chant
of what might be,
but you deluded me
led me to believe
that the dream was real
and reality a dream,
and when the dream evaporated
and evaded me,
reality stunned me
and caught me with its solitude;
why did you leave me,
how could you disappear
like a black cat in the darkness –
your illusions have vanished,
are invisible to my eyes –
in your failed attempt at setting me free
you left me wounded and powerless,
dodging your shadow

 

XVI. Conclusion

“What does it matter now?
The past is fixed, it cannot be perfected anyhow.
I’m heading home through winter storms
and spring rain and the summer’s heat
and autumn’s steadily falling leaves –
whichever way I want it there’s just that one way to go;
my island is at hand and yet it’s never within reach –
I’m standing at the mainland shore and spying for my native beach,
it’s waiting for me out there, this I know;
but how to get there – how to get there after all this time?
And even if I got there I am no longer the same.
What does it matter? Nothing matters now –
before the sea that separates us we’re all bound to bow.”

Posted on Leave a comment

My Hands Inwoven In Your Hair

My hand was once inwoven in your hair –
I feel it still.
My thoughts rely thereon when through the air
I sense – oh, thrill! –
a smell like your perfume – I couldn’t bear
to carry on
without my hands – my thoughts – inwoven in your hair
whenever someone
reminds me of you – and I remember the truth –
the truth of these sensations that I’ll never
get to feel again;
my hands inwoven in your hair –
as memory they must remain

Posted on Leave a comment

The Streetlight

You stood there, lonely shadow
cast you on the pavement,
the streetlight lit your hair on fire,
I stood in the shade, admired
how your breath escaped your lips
in clouds of damp heartbreaks

I stand under the golden light
alone after your sudden flight,
the melting snow reflects
what remains of the streetlight’s glow
after you stole the most of it
with your escape

Posted on Leave a comment

New Poem: “All Outside of Me and I Outside of All”

Watching tableaus change before my eyes –
people moving, scenarios altered,
everything now happens in a sort of vacuum –
all outside of me and I outside of all.

All outside of me and I outside of all
I float in the stillwater of myself
observing storms that rage around me –
have done so for years beyond recall.

And I am young by human standards
but my heart feels old.
I observe the heat of others
and it leaves me cold.

Posted on Leave a comment

New Poem: “The Wait”

I waited for the snowfall
but finally when it came
the snowflakes melted in the air
before they reached the ground
and all remained the same.

I waited for the sunshine
but when I finally caught a beam
it had no strength against the chill
so seeing how it came and went
might just as well have been a dream.

I look ahead, now void of hope
and wonder: What might stay
if anything at all.
Why bother grasping anything:
It comes and goes away.

Posted on Leave a comment

New Poem: “snow angels”

There was a girl
with name unknown,
her face was blank
and blue her gown

From where she came
nobody knew
and she disappeared
like the morning dew

Vanished at the sight of sun
its warmth could not
reach to her heart,
the doors were shut

And all she left behind
was angels in the snow,
melting in the spring
at sun’s relentless glow